De leden van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek zijn op 30 oktober 2018 door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap benoemd.

De heer drs. M.J. van Rijn, voorzitter

Martin van Rijn was van 2012 tot 2017 staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep. Martin van Rijn was onder meer directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2003 tot 2007, directeur-generaal Management en Personeelsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2000 tot 2003 en plaatsvervangend directeur-generaal van Volkshuisvesting op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1995 tot 2000. Van 2008 tot 2012 was hij CEO van pensioenfonds PGGM.

Mevrouw J.C. Berger-Roelvink RA

Joyce Berger is opgeleid als registeraccountant en heeft een carrière als financial in verschillende non-profit organisaties. Sinds twee jaar is zij werkzaam als financieel manager in Medisch Spectrum Twente. Eerder was zij werkzaam bij de Universiteit Twente, laatstelijk in de functie van directeur Financiën. Daarvoor was zij werkzaam bij KPMG Accountants N.V. alwaar zij verschillende functies bekleedde.

Mevrouw dr. M.J. Kaljouw

Marian Kaljouw is sinds 1 juni 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een omvangrijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Marian is gepromoveerd en publiceerde verscheidende wetenschappelijke artikelen. Zij was directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de transitiecommissie sociaal domein. Daarnaast bekleedde ze voor haar aanstelling bij de NZa diverse toezichthoudende en adviserende functies.

De heer drs. C.M.A. van Rosmalen

Karel van Rosmalen is zelfstandig adviseur, interim-bestuurder en coach. In recente opdrachten was hij interim-bestuurder bij het ROC ARCUS College, adviseur bij de Vereniging Hogescholen, adviseur bij Platform Bèta-Techniek, adviseur en auditor bij MBO in Bedrijf en diverse audits in opdracht van scholen. Van 2007 tot 2017 was Karel van Rosmalen voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

De heer prof. dr. L.L.G. Soete

Luc Soete is honorair hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen en oud Rector maginificus van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Delft, lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Luc Soete is voorzitter van de experten groep Economic and Social Impact of Research voor het Directoraat-Generaal Wetenschap, Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie.

Commissiesecretariaat

Mevrouw drs. M.C. (Margo) van Oosterhout
De heer drs. W.A. (Wim) van Niekerk
Mevrouw S.E. (Sandra) van de Meerakker MSc
Mevrouw G. (Trudi) van der Wiel

Sluit Menu