Internet consultatie

Ter ondersteuning van haar meningsvorming heeft de commissie een openbare consultatie georganiseerd over de onderwerpen waarover zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in april 2019 zal adviseren.

 

Van 15 januari tot 15 maart  heeft de commissie hiervoor een digitaal loket geopend. Via het contactformulier kon u vragen, ideeën, reacties of suggesties aan de commissie toesturen.

Bijeenkomst met diverse genodigden

Op zaterdag 26 januari heeft de commissie met verschillende partijen gesproken over hun visie op de herziening van de bekostiging, zowel wat betreft de doelen als de effectiviteit van mogelijke wijzigingen. Deze bijeenkomst was bedoeld om stakeholders in het veld een mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan met de commissie. Tijdens de bijeenkomst zijn opvattingen gedeeld en heeft de commissie  specifieke vragen/ideeen aan de orde gesteld.

 

Sluit Menu